Blog thư giãn - Giải trí

Tranh vui Hội Quán Cười (8)

[Blog.Tivi360.Com]

Tranh vui Hội Quán Cười (111)

(24h) - Lên xe là gặp "đồng minh" / Này tớ hỏi thật: "Chúng mình cùng... cha?"

Tranh vui Hội Quán Cười (111), Cười suốt 24giờ,
Cẩu ta đang giấc mộng vàng
Thì nghe có tiếng la làng: "Mất... va-li"

*

Tranh vui Hội Quán Cười (111), Cười suốt 24giờ,
Cái lỗ thì bé tí ti
Ông câu như thế, tôi thì tắm đâu?

*

Tranh vui Hội Quán Cười (111), Cười suốt 24giờ,
Cái gì mà cứ... bâu xâu
Y như trong sách: "Có bầu từ đây"

*Tranh vui Hội Quán Cười (111), Cười suốt 24giờ,
Tranh vui Hội Quán Cười (111), Cười suốt 24giờ,
Tranh vui Hội Quán Cười (111), Cười suốt 24giờ,


Nhỏ - to lắm lúc cũng hay
Nhưng cũng lắm lúc như say lăn đùng

*

Tranh vui Hội Quán Cười (111), Cười suốt 24giờ,
Cáo ta tỏ vẻ cảm thông
Rút dây mở cũi có ngày thỏ... teo
Không phải bất cứ kẻ nào
Giúp ta thoải mái cũng là ân nhân

Poi Hà (24H.COM.VN)
Tranh vui Hội Quán Cười (8) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech