Blog thư giãn - Giải trí

Tranh vui Hội Quán Cười (3)

[Blog.Tivi360.Com]
Tranh vui Hội Quán Cười (100)
Khác gì mũ bảo hiểm

(24h) - Cổ vũ đội nữ nước nhà / Nhiệt tình lắm lắm nhưng mà vợ ghen / Một công đôi việc cho nên / Đội banh ủng hộ, lại thêm an toàn

Tranh vui Hội Quán Cười (100), Cười suốt 24giờ,
Góp vui cùng Hội Quán Cười
Bình tĩnh thẳng tiến kẻo rơi thế này 

*


Tranh vui Hội Quán Cười (100), Cười suốt 24giờ,
Tranh vui Hội Quán Cười (100), Cười suốt 24giờ,

Tinh thần chớ có lung lay
Duyên này hơi khác xưa nay quen nhìn
Nhưng mà ấn tượng hiển nhiên
Ôm bụng cười suốt 24 giờ liền, sái quai (hàm) 


Tranh vui Hội Quán Cười (100), Cười suốt 24giờ,
Tranh vui… Nhớ lại lâu nay
Đôi khi gợi thứ… hay hay (rất ngại nhìn)

*


Tranh vui Hội Quán Cười (100), Cười suốt 24giờ,
Tranh vui Hội Quán Cười (100), Cười suốt 24giờ,
Tranh vui Hội Quán Cười (100), Cười suốt 24giờ, Tranh vui Hội Quán Cười (100), Cười suốt 24giờ,

 100 tròn, lẽ tất nhiên
Có “hoa”, có “bánh”, có “kem” mát lành
(Nhìn y như “nó” rành rành
Thế mà đụng đến lại thành… cái chi?)

*


Tranh vui Hội Quán Cười (100), Cười suốt 24giờ, Tranh vui Hội Quán Cười (100), Cười suốt 24giờ,

Thuận đà thẳng tiến ta đi
Đôi khi ngơ ngác vẫn phi ầm ầm 


Tranh vui Hội Quán Cười (100), Cười suốt 24giờ,
Từ lâu cây đã gieo mầm
Đã sinh, đã lớn, đã ngần này đây!

Poi Hà (24H.COM.VN)
Tranh vui Hội Quán Cười (3) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech