Blog thư giãn - Giải trí

Tranh vui Hội Quán Cười (2)

[Blog.Tivi360.Com]
Tranh vui Hội Quán Cười (115)
Ước gì bể kính bị vỡ!

(24h) - Có... mù mới chẳng thấy "phê" / Làm trai tất có máu "dê" trong người (?!)

Tranh vui Hội Quán Cười (115), Cười suốt 24giờ,
Học nhiều cũng thấy rạng ngời
Lắm tiền, lắm trí, thiếu người... đấm lưng

*

Tranh vui Hội Quán Cười (115), Cười suốt 24giờ,
Vừa cầm, vừa "lái", vừa run
Cà rốt nó lắc, ta phun đầy... quần

*

Tranh vui Hội Quán Cười (115), Cười suốt 24giờ,
Kẻ tham không chịu... mất phần
Người cho thì lại nhường phần kẻ tham

*


Tranh vui Hội Quán Cười (115), Cười suốt 24giờ,
Tranh vui Hội Quán Cười (115), Cười suốt 24giờ, Tranh vui Hội Quán Cười (115), Cười suốt 24giờ,

Cùng đinh phút chốc lên quan
Đời vui mấy tí nên càng khoe thân

*

Tranh vui Hội Quán Cười (115), Cười suốt 24giờ,
Bảo rằng "không đội trời chung"
Thế là bùm phát, nó dùng nhà ta
Rồi nhếch mép, nó: "Ha ha...
Bây giờ ta đội... nhà ta, kệ người"

Poi Hà (24H.COM.VN)
Tranh vui Hội Quán Cười (2) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech