Blog thư giãn - Giải trí

Ô Long Viện (3): Sát thủ kiếm khách vô tình

[Blog.Tivi360.Com] -
Ô Long Viện (3): Sát thủ kiếm khách vô tình

(24h) - Trong Ô Long Viện (2) đã chúng ta biết một tên đối thủ "óc bã đậu", lần này học trò Ô Long gặp một đối thủ còn "ghê" hơn.

Ô Long Viện (3): Sát thủ kiếm khách vô tình, Cười suốt 24giờ,
Ô Long Viện (3): Sát thủ kiếm khách vô tình, Cười suốt 24giờ,
Ô Long Viện (3): Sát thủ kiếm khách vô tình, Cười suốt 24giờ,
Ô Long Viện (3): Sát thủ kiếm khách vô tình, Cười suốt 24giờ,
Ô Long Viện (3): Sát thủ kiếm khách vô tình, Cười suốt 24giờ,
Ô Long Viện (3): Sát thủ kiếm khách vô tình, Cười suốt 24giờ,
Ô Long Viện (3): Sát thủ kiếm khách vô tình, Cười suốt 24giờ,
Ô Long Viện (3): Sát thủ kiếm khách vô tình, Cười suốt 24giờ,
Ô Long Viện (3): Sát thủ kiếm khách vô tình, Cười suốt 24giờ,
Ô Long Viện (3): Sát thủ kiếm khách vô tình, Cười suốt 24giờ,
Ô Long Viện (3): Sát thủ kiếm khách vô tình, Cười suốt 24giờ,
Ô Long Viện (3): Sát thủ kiếm khách vô tình, Cười suốt 24giờ,
Còn nữa
Mei Ying - 24H.COM.VN (dịch từ Hautbbs)
Ô Long Viện (3): Sát thủ kiếm khách vô tình Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech