Blog thư giãn - Giải trí

Ô Long Viện (29): Kung-fu "vồ ếch"

[Blog.Tivi360.Com]

Ô Long Viện (29): Kung-fu "vồ ếch"

(24h) - Làm quan lớn thì phải "hét ra lửa, mửa ra tiền", nên khi ra mắt cũng có vài miếng võ "vồ ếch" mới oai.

Ô Long Viện (29): Kung-fu "vồ ếch", Cười suốt 24giờ,
Ô Long Viện (29): Kung-fu "vồ ếch", Cười suốt 24giờ,
Ô Long Viện (29): Kung-fu "vồ ếch", Cười suốt 24giờ,
Ô Long Viện (29): Kung-fu "vồ ếch", Cười suốt 24giờ,
Ô Long Viện (29): Kung-fu "vồ ếch", Cười suốt 24giờ,
Ô Long Viện (29): Kung-fu "vồ ếch", Cười suốt 24giờ,
Ô Long Viện (29): Kung-fu "vồ ếch", Cười suốt 24giờ,
Ô Long Viện (29): Kung-fu "vồ ếch", Cười suốt 24giờ,
(24H.COM.VN)
Ô Long Viện (29): Kung-fu "vồ ếch" Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech