Blog thư giãn - Giải trí

Code Quảng Cáo Hiện Lên Phía Dưới Website
[Blog.Tivi360.Com]
Vô qua SinhvienIt.net thấy có code quảng cáo hiện phía dưới, nhìn thấy hay mình lấy về và Rip cho Khung nhỏ xuống và dùng trên Site Tivi360.com.
Hôm nay share code này cho các bạn( bản quyền của nó thuộc anh Vũ Thanh Lai của SVIT nhé).
Demo: Ảnh:

Code:

<!--Quang cao tivi360 by Shmily--> <script type="text/javascript"> //Alert MsgAd clicksor_enable_MsgAlert = true; //default pop-under house ad url clicksor_enable_pop = true; clicksor_frequencyCap = 0.1; durl = ''; //default banner house ad url clicksor_default_url = ''; clicksor_banner_border = '#000f30'; clicksor_banner_ad_bg = '#FFFFFF'; clicksor_banner_link_color = '#0c15ff'; clicksor_banner_text_color = '#da0041'; clicksor_banner_image_banner = true; clicksor_banner_text_banner = true; clicksor_layer_border_color = ''; clicksor_layer_ad_bg = ''; clicksor_layer_ad_link_color = ''; clicksor_layer_ad_text_color = ''; clicksor_text_link_bg = ''; clicksor_text_link_color = '#0c59ff'; clicksor_enable_text_link = true; clicksor_enable_VideoAd = true; </script> <style type="text/css"> * html div#fl813691 {position: absolute; overflow:hidden; top:expression(eval(document.compatMode && document.compatMode=='CSS1Compat') ? documentElement.scrollTop +(documentElement.clientHeight-this.clientHeight) : document.body.scrollTop +(document.body.clientHeight-this.clientHeight));} #fl813691{font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; color:#666; position:fixed; _position: absolute; right:0; bottom:0; height:150px; } #eb951855{ width:205px; padding-right:7px; background:url(http://c.uploadanh.com/upload/2/336/0.4959514_2763_1.gif) no-repeat right top;} #cob263512{background:url(http://c.uploadanh.com/upload/2/336/0.4959539_2763_1.gif) no-repeat left top; height:150px; padding-left:7px;} #coh963846{color:#690;display:block; height:20px; line-height:20px; font-size:11px; width:200px;} #coh963846 a{color:#690;text-decoration:none;} #coc67178{float:right; padding:0; margin:0; list-style:none; overflow:hidden; height:15px;} #coc67178 li{display:inline;} #coc67178 li a{background-image:url(http://c.uploadanh.com/upload/2/336/0.4959512_2763_1.gif); background-repeat:no-repeat; width:30px; height:0; padding-top:15px; overflow:hidden; float:left;} #coc67178 li a.close{background-position: 0 0;} #coc67178 li a.close:hover{background-position: 0 -15px;} #coc67178 li a.min{background-position: -30px 0;} #coc67178 li a.min:hover{background-position: -30px -15px;} #coc67178 li a.max{background-position: -60px 0;} #coc67178 li a.max:hover{background-position: -60px -15px;} #co453569{display:block; margin:0; padding:0; height:123px; border-style:solid; border-width:1px; border-color:#111 #999 #999 #111; line-height:1.6em; overflow:hidden;} </style> <div id="fl813691" style="height: 152px;"> <div id="eb951855"> <div id="cob263512"> <div id="coh963846"> <ul id="coc67178"> <li id="pf204652hide"><a class="min" href="javascript:pf204652clickhide();" title="Ẩn Ä�i">Ẩn</a></li> <li id="pf204652show" style="display: none;"><a class="max" href="javascript:pf204652clickshow();" title="Hiá»�n lại">Xem </a></li> <li id="pf204652close"><a class="close" href="javascript:pf204652clickclose();" title="Ä�óng lại">Ä�óng</a></li> </ul> &nbsp;Quảng cáo </div> <div id="co453569"> <!--- Ads by Tivi360.Com ---> <a target="_blank" href="http://ken.vn"> <img border="0" width="200" src="http://novagroupvn.com/game/XiTo_BaoToGiaiThuong_300x100.jpg" height="130" title="Lập Bang - Xưng Bá Vương - Dựng Cơ Đồ" /></a> <!--- Ads by Tivi360.Com ---> </div> </div></div></div> <script> pf204652bottomLayer = document.getElementById('fl813691'); var pf204652IntervalId = 0; var pf204652maxHeight = 150;//Chieu cao khung quang cao var pf204652minHeight = 20; var pf204652curHeight = 0; function pf204652show( ){ pf204652curHeight += 2; if (pf204652curHeight > pf204652maxHeight){ clearInterval ( pf204652IntervalId ); } pf204652bottomLayer.style.height = pf204652curHeight+'px'; } function pf204652hide( ){ pf204652curHeight -= 3; if (pf204652curHeight < pf204652minHeight){ clearInterval ( pf204652IntervalId ); } pf204652bottomLayer.style.height = pf204652curHeight+'px'; } pf204652IntervalId = setInterval ( 'pf204652show()', 5 ); function pf204652clickhide(){ document.getElementById('pf204652hide').style.display='none'; document.getElementById('pf204652show').style.display='inline'; pf204652IntervalId = setInterval ( 'pf204652hide()', 5 ); } function pf204652clickshow(){ document.getElementById('pf204652hide').style.display='inline'; document.getElementById('pf204652show').style.display='none'; pf204652IntervalId = setInterval ( 'pf204652show()', 5 ); } function pf204652clickclose(){ document.body.style.marginBottom = '0px'; pf204652bottomLayer.style.display = 'none'; } </script> <!--Quang cao Tivi360 by Shmily end-->


Các bạn tạo 1 Wiget Html/Javacrip và dán code đó vào :
Tìm Chỗ

<!--- Ads by Tivi360.Com ---> <a target="_blank" href="http://ken.vn"> <img border="0" width="200" src="http://novagroupvn.com/game/XiTo_BaoToGiaiThuong_300x100.jpg" height="130" title="Lập Bang - Xưng Bá Vương - Dựng Cơ Đồ" /></a> <!--- Ads by Tivi360.Com --->Và Thay bằng code quảng cáo của bạn

Có thể dùng code này để thông báo 1 điều gì đó cho độc giả của Blog,....
Code này không dùng file .js như 1 số code khác nên rễ làm hơn, giảm thời gian Load.
Chúc bạn thành công.
Code Quảng Cáo Hiện Lên Phía Dưới Website Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech