Blog thư giãn - Giải trí

Ảnh vui: "Đặc sản" tiếng Việt(1)

[Blog.Tivi360.Com]
Ảnh vui: "Đặc sản" tiếng Việt (8)

(24h) - Có những món "đặc sản" không ăn được, không uống được nhưng vẫn khiến người ta bị... sặc. Bạn tin không?

Ảnh vui: "Đặc sản" tiếng Việt (8), Cười suốt 24giờ,
 Phần thưởng "một tạ vàng" cho người tìm được con đường này trên bản đồ

* 


Ảnh vui: "Đặc sản" tiếng Việt (8), Cười suốt 24giờ,

 Và da cho phụ nữ làm "phụ tùng"?

*

Ảnh vui: "Đặc sản" tiếng Việt (8), Cười suốt 24giờ,
 Ngôn từ thuần Việt ấn tượng hơn tiếng "Tàu lai" nhiều

* 


Ảnh vui: "Đặc sản" tiếng Việt (8), Cười suốt 24giờ,

 Ai đã "lỡ dại" chắc đêm nay... gặp ác mộng đủ kiểu quá

* 


Ảnh vui: "Đặc sản" tiếng Việt (8), Cười suốt 24giờ,

 Chữ tượng... hình?

* 


Ảnh vui: "Đặc sản" tiếng Việt (8), Cười suốt 24giờ,

 Ăn xong mấy món trên chắc phải dùng ngay món dưới quá

* 


Ảnh vui: "Đặc sản" tiếng Việt (8), Cười suốt 24giờ,

Ngồi ghế nhựa thu tiền còn khoái hơn là... ôm gốc chuối nhớ Chí

Poi Hà (24H.COM.VN)
Ảnh vui: "Đặc sản" tiếng Việt(1) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech