Blog thư giãn - Giải trí

JXQuest 5.04b hỗ trợ làm nhiệm vụ Dã Tẩu và luyện công

JXQuest 5.04b [29-05-2009]
[+] JXQuest 5.04b hỗ trợ làm nhiệm vụ Dã Tẩu và luyện công
+Tính năng rất hay như VL Pro, dễ sử dụng và rất nhẹ
+Đặc biệt Auto tự làm nhiệm vụ dã tẩu rất Good (1 ngày 40 nv rồi tiếp tục đi luyện công...)
+Luyện công trên vi sơn đảo
+ Sửa vài lỗi nhỏ của bản 5.97.
+ Nâng cấp cho phiên bản Game 5.0.10.
+Phím tắt Ctrl + 5: Gom "Phúc Duyên Tinh Thạch".
+ Phím tắt Ctrl + 6: Đổi "Thịnh Vượng Hồng Bao".
+ Phím tắt Ctrl + 7: Đổi "Phát Tài Hồng Bao".
+Phím tắt Ctrl + 9: Mở Lam Bảo Rương & Hồng Bảo Rương.
+ Các bạn tải về tại đây:Dowload Here
JXQuest 5.04b hỗ trợ làm nhiệm vụ Dã Tẩu và luyện công Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech