Blog thư giãn - Giải trí

Fix lỗi “Read more – Đọc tiếp” cho Blogspot

Mặc Dù Vnpreessnet đã làm bản fix lỗi này cho anh em blogspot nhưng vẫn còn rất nhìu người chưa sửa,hôm nay tui lấy bên @PTS về cho anh em,ai chưa sửa thì sửa nhanh nhanh nhé
Một số các weblog sử dụng tính năng Đọc tiếp – Readmore của AnhVo (vietwebguide) một cách tự động hỗ trợ tạo thumbnail từ ngày 31.5 đã không sử dụng được do host mà vietwebguide sử dụng đã thông báo không tiếp tục cung cấp dịch vụ host free do gặp khó khăn trong kinh doanh.
Thông báo được chính thức từ chiều 31.5 như sau:


Để tiếp tục sử dụng tiện ích Readmore các bạn hãy thực hiện theo các bước theo hướng dẫn của phattrien@so như sau:
1. Với người chưa thực hiện tiện ích tính năng Read more của AnhVo (vietwebguide):
Vào Template - Edit HTML, Expand widget, tìm đến thẻ <data:post.body/> và thay nó bằng đoạn code sau:<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<div expr:id='&quot;summary&quot; + data:post.id'><data:post.body/></div>
<script type='text/javascript'>createSummaryAndThumb(&quot;summary<data:post.id/>&quot;);
</script>
<span class='rmlink' style='float:right;padding-top:20px;'>
<a expr:href='data:post.url'>&#187;&#187;&#160;&#160;read more</a></span>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'><data:post.body/>
</b:if>


Ngoài ra bạn còn phải cho đoạn code dưới đây vào phần HEAD (<head> ... </head>) của template:


<script type='text/javascript'> var thumbnail_mode = &quot;no-float&quot; ; summary_noimg = 430; summary_img = 340; img_thumb_height = 100; img_thumb_width = 120; </script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function removeHtmlTag(strx,chop){
if(strx.indexOf("<")!=-1)
{
var s = strx.split("<");
for(var i=0;i<s.length;i++){
if(s[i].indexOf(">")!=-1){
s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length);
}
}
strx = s.join("");
}
chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2;
while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++;
strx = strx.substring(0,chop-1);
return strx+'...';
}
function createSummaryAndThumb(pID){
var div = document.getElementById(pID);
var imgtag = "";
var img = div.getElementsByTagName("img");
var summ = summary_noimg;
if(img.length>=1) {
imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
summ = summary_img;
}
var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + '</div>';
div.innerHTML = summary;
}
//]]>
</script>


2. Với các bạn đang sử dụng tiện ích tính năng Read more của AnhVo (vietwebguide):


Thay thế đoạn mã


<script type='text/javascript'>

summary_noimg = 430;


summary_img = 340;


img_thumb_height = 100;


img_thumb_width = 120;


</script>


<script src='http://www33.websamba.com/anhvosite/blogger/js/summary-post-v20-test.js' type='text/javascript'/>


Bằng đoạn mã dưới:<script type='text/javascript'> var thumbnail_mode = &quot;no-float&quot; ; summary_noimg = 430; summary_img = 340; img_thumb_height = 100; img_thumb_width = 120; </script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function removeHtmlTag(strx,chop){
if(strx.indexOf("<")!=-1)
{
var s = strx.split("<");
for(var i=0;i<s.length;i++){
if(s[i].indexOf(">")!=-1){
s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length);
}
}
strx = s.join("");
}
chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2;
while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++;
strx = strx.substring(0,chop-1);
return strx+'...';
}
function createSummaryAndThumb(pID){
var div = document.getElementById(pID);
var imgtag = "";
var img = div.getElementsByTagName("img");
var summ = summary_noimg;
if(img.length>=1) {
imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
summ = summary_img;
}
var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + '</div>';
div.innerHTML = summary;
}
//]]>
</script>
Fix lỗi “Read more – Đọc tiếp” cho Blogspot Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech