Blog thư giãn - Giải trí

Event Chuối 0.9.71-Hỗ Trợ Nhặt Quả Hoàng Kim-Huy Hoang

Event Chuối 0.9.71-Hỗ Trợ Nhặt Quả Hoàng Kim-Huy Hoang+Hỗ Trợ Nhặt Quả Hoàng Kim-Huy Hoàng (1mss)
+ Sửa đổi cách di chuyển trong mục Event
+ Thêm chức năng di chuyển trong thành đến các vị trí xác định
+ Chú ý phiên bản này có thêm thư mục maps
+ Thêm chạy từ Thần Bí Thương Nhân vào Minh Nguyệt (tự động set timer 1s)
+ Chạy từ Minh Nguyệt ra Thần Bí Thương Nhân (tự động set timer 1s)
+ Thêm ô Level dành cho định giá vật phẩm theo cấp, ví dụ Huyền Tinh Cấp x...
+ Mua Phúc Duyên Tiểu (chú ý nên chọn Thần Bí Thương Nhân bằng tay lần đầu tiên)
events_v0.9.71.zip( 208.62k ) Tổng số lượt tải về: 6053

=========>Huong Dan<===========
Event Chuối 0.9.71-Hỗ Trợ Nhặt Quả Hoàng Kim-Huy Hoang Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech