Blog thư giãn - Giải trí

Chu trình sống … của sinh viên qua mỗi học kỳ.

Đầu học kỳ

Sau tuần đầu tiên

Sau hai tuần

Trước khi thi cuối kỳ

Khi đọc lịch thi

7 ngày trước khi thi

6 ngày trước khi thi

5 ngày trước khi thi

4 ngày trước khi thi

3 ngày trước khi thi

2 ngày trước khi thi

1 ngày trước khi thi

Buổi tối trước ngày thi

Một giờ trước giờ thi

Thi cuối kỳ

Đi ra khỏi phòng thi

Thi xong, được nghỉ
Chu trình sống … của sinh viên qua mỗi học kỳ. Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech