Blog thư giãn - Giải trí

Cafe AutoPK 1.9.9 - Hỗ Trợ Tống Kim - Pk - luyện công- Liên

Cafe AutoPK 1.9.9 - Hỗ Trợ Tống Kim - Pk - luyện công- Liên đấu
Hỗ trợ VLTK phiên bản game_y.exe 5.0.19+ Thêm chức năng không đánh đối tượng đang chạy
+ Thêm chức năng khô ng đánh đối tượng đang bay (nhảy)...
+ chức năng luyện công + làm nhiệm vụ dã tẩu
+ hỗ trợ liên đấu có thể khi đối phương chạy tự auto đánh mặc định
tải auto về bằng cách Downloadfile ở dưới về
Dowload link về máy
Cafe AutoPK 1.9.9 - Hỗ Trợ Tống Kim - Pk - luyện công- Liên Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech