Blog thư giãn - Giải trí

AutoFocus3.69 và 3.66F Hỗ Trợ VLTK PHLT 5.024 và nhiều tính

AutoFocus3.69 và 3.66F Hỗ Trợ VLTK PHLT 5.024 và nhiều tính năng mới


+ Bơm máu (theo mức hoặc %), mana (cấp 1-2), TĐP, giải độc trong hành trang, báo độ bền, cảnh báo hành trang, hiện thông số nhân vật trực tiếp, buff theo thông số, buff các skill đặc biệt, buff hỗ trợ, buff chuyển chiêu thích ứng
+ Tìm đánh tự động hoặc bằng phím, theo sau, đánh quanh điểm, dùng combo chiêu thức, tự combo khi đt di chuyển, đánh đến cùng hay theo ưu tiên, không đánh NPC chạy nhảy, không đuổi theo, bỏ qua NPC lag, đánh trả khi bị cừu sát, đánh mặc định, không người đánh quái, nói nhảm, hiện thông tin đối thủ xung quanh, chống đối thủ chat để che trạng thái, cảnh báo - chạy tránh khắc hệ, chạy khi bị đánh hội đồng
+ Đánh theo người chỉ huy, theo bùa, theo hệ, theo môn phái, theo khoảng cách / theo cấp / theo độ ỳ
+ Nhặt đồ theo danh sách, dùng đồ trong hành trang
+ Không đánh bang hội, ưu tiên đánh đối tượng, đồ sát người luyện công, tự động pt, báo khi gặp boss, tổng hợp thông tin boss, tự cắm cờ nơi boss được báo, ưu tiên đánh boss HK, theo dõi các món đồ đã rớt ra, xem lực lượng 2 bên
+ TK: Tự cắm cờ trên bản đồ nhỏ, nhặt cờ, đánh NPC tướng
+ Gán phím để đánh chiêu, bật chức năng. Mở rương và tiệm từ xa...
Điều khoản:
Miễn phí với các giới hạn sau:
+ Full chức năng có kèm chat giới thiệu chương trình - đối với các nhân vật ở các server khác server Võ Đang
+ Full chức năng không chat giới thiệu chương trình - đối với người thuộc bang TiêuDiêu ở server Võ Đang
+ Không đánh bang TiêuDiêu, chat giới thiệu chương trình, bỏ chức năng báo boss, bỏ chức năng TK - đối với các nhân vật ở server Võ Đang mà không thuộc bang TiêuDiêu
+ Giới hạn người sử dụng đối với chức năng lấy thông tin boss từ hệ thống
+ Bơm máu (theo mức hoặc %), mana (cấp 1-2), TĐP, giải độc trong hành trang, báo độ bền, cảnh báo hành trang, hiện thông số nhân vật trực tiếp, buff theo thông số, buff các skill đặc biệt, buff hỗ trợ, buff chuyển chiêu thích ứng
+ Tìm đánh tự động hoặc bằng phím, theo sau, đánh quanh điểm, dùng combo chiêu thức, tự combo khi đt di chuyển, đánh đến cùng hay theo ưu tiên, không đánh NPC chạy nhảy, không đuổi theo, bỏ qua NPC lag, đánh trả khi bị cừu sát, đánh mặc định, không người đánh quái, nói nhảm, hiện thông tin đối thủ xung quanh, chống đối thủ chat để che trạng thái, cảnh báo - chạy tránh khắc hệ, chạy khi bị đánh hội đồng
+ Đánh theo người chỉ huy, theo bùa, theo hệ, theo môn phái, theo khoảng cách / theo cấp / theo độ ỳ
+ Nhặt đồ theo danh sách, dùng đồ trong hành trang
+ Không đánh bang hội, ưu tiên đánh đối tượng, đồ sát người luyện công, tự động pt, báo khi gặp boss, tổng hợp thông tin boss, tự cắm cờ nơi boss được báo, ưu tiên đánh boss HK, theo dõi các món đồ đã rớt ra, xem lực lượng 2 bên
+ TK: Tự cắm cờ trên bản đồ nhỏ, nhặt cờ, đánh NPC tướng
+ Gán phím để đánh chiêu, bật chức năng. Mở rương và tiệm từ xa...
Điều khoản:
Miễn phí với các giới hạn sau:
+ Full chức năng có kèm chat giới thiệu chương trình - đối với các nhân vật ở các server khác server Võ Đang
+ Full chức năng không chat giới thiệu chương trình - đối với người thuộc bang TiêuDiêu ở server Võ Đang
+ Không đánh bang TiêuDiêu, chat giới thiệu chương trình, bỏ chức năng báo boss, bỏ chức năng TK - đối với các nhân vật ở server Võ Đang mà không thuộc bang TiêuDiêu
Giới hạn người sử dụng đối với chức năng lấy thông tin boss từ hệ thống
Click vao day
AutoFocus3.69.zip

- Dành cho VLTK miễn phí mời các ban dowload bên dưới:

AutoFocusF 3.66.rar

Chuc cac ban choi game vui ve? ^^
AutoFocus3.69 và 3.66F Hỗ Trợ VLTK PHLT 5.024 và nhiều tính Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech