Blog thư giãn - Giải trí

Auto Event Chuoi Cap Nhat 29/4/2009 Game_y P.H.L.T 5.0.23

Auto Event Chuoi Cap Nhat 29/4/2009 Game_y P.H.L.T 5.0.23

--------------------------------------------------------------------------------

Event 30-4 Auto Cập Nhật Cho Bản VLTK 5.0.22 29/4/2009
--------------------------------------------------------------------------------

Event Chuối [v2]1.9.75 Update Event 30-4 Tự Mở Túi Mừng Chiến Thắng ( Hot )
Auto Event 30-4 + 1/5 | Auto Chạy Event Cho 5 Độc ( Hot )
Event 30-4 Auto Cập Nhật Cho Bản VLTK 5.0.22 29/4/2009

Cách Sử Dụng Auto

• Ấn Ctrl+6 Tự Động Mở

• Ấn Ctrl+7 Tự Động Ép Bầu Rượu


• Ấn Ctrl+8 Tự Động Ép Rượu Nho
Dowload Auto :EventChuoi( 276.55k )+ Auto Chạy Quái Cho 5 Độc• Sét Chế Độ Đánh Quái = 0

• Tự Chọn Điểm Luyện CôngDowload Auto : Spirts.Zip( 276.55k )Thời gian:

- Hoạt động được khởi động từ ngày 28/04/2009 đến hết ngày 31/05/2009.

Tên NPC

- NPC Lễ Quan hoạt động đến 24h 31/05/2009.- Sử dụng NPC Lễ Quan đang có tại Thất Đại Thành Thị. Không bao gồm NPC Lễ Quan ở các Tân Thủ ThônDowload Auto :AutoEvent30/4(276.55k )
Auto Event Chuoi Cap Nhat 29/4/2009 Game_y P.H.L.T 5.0.23 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech