Blog thư giãn - Giải trí

10 bước đi tắm của Teen

Bước 1 : Cởi cái áo
Bước 2 : Đi cái quần

Bước 3 : Thoa xà bông

Bước 4 : Thoa Từ dưới lên

Bước 5 : Xử lý vùng quan trọng

Bước 6 : Thoa thêm chắc ăn

Bước 7 : Xã qua toàn thân

Bước 8 : Mặc áo

Bước 9 : Kéo áo xuống
Bước 10 : Cởi áo tiếp

sau đó làm gì thì tuỳ……
10 bước đi tắm của Teen Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech