Blog thư giãn - Giải trí

Xem Thống Kê Mới Hình ảnh những người đẹp lọt vào vòng chung kết Miss Itgo 2008 (Phần 1)

1. Thí sinh: Hồ Bích Ngọc – SBD: 133
Ngày sinh: 1988
Chiều cao: 1m62 ; Cân nặng: 45 kg
Chỉ số 3 vòng : 85-61-89
Trình độ: Trường TC Tổng Hợp Hà Nội
Địa chỉ: Bắc Ninh
2. Thí sinh: Nguyễn Thị Hương – SBD: 152
Ngày sinh: 1990
Chiều cao: 1m62 ; Cân nặng: 45kg
Chỉ số 3 vòng : 82-60-90
Trình độ: Trường ĐH Ngoại Thương
Địa chỉ: Thái Bình
3. Thí sinh: Đặng Mai Ngân – SBD: 159
Ngày sinh: 1987
Chiều cao: 1m64 ; Cân nặng:48.5 kg
Chỉ số 3 vòng : 81-61-90
Trình độ: Trường ĐH Phương Đông
Địa chỉ: Yên Bái
4. Thí sinh: Vũ Thái Bình – SBD: 173
Ngày sinh: 1990
Chiều cao: 1m65 ; Cân nặng: 51kg
Chỉ số 3 vòng : 81-63-87
Trình độ: Trường APTECH
Địa chỉ: Hải Phòng
5. Thí sinh: Lê Thị Huyền Trang – SBD: 198
Ngày sinh: 1987
Chiều cao: 1m66 ; Cân nặng:47 kg
Chỉ số 3 vòng : 88-61-89
Trình độ: Trường ĐH Ngoại Thương
Địa chỉ: Lào Cai
6. Thí sinh: Bùi Kim Hạnh – SBD: 199
Ngày sinh: 1988
Chiều cao: 1m63 ; Cân nặng: 48kg
Chỉ số 3 vòng : 82-62-92
Trình độ: Trường ĐH Phương Đông
Địa chỉ: Yên Bái
7. Thí sinh: Nguyễn Hạnh Quỳnh – SBD: 204
Ngày sinh: 1987
Chiều cao: 1m62 ; Cân nặng: 47kg
Chỉ số 3 vòng : 80 -66- 88
Trình độ: Trường ĐH Phương Đông
Địa chỉ: Nam Định
8. Thí sinh: Lê Thị Thu Huyền - SBD: 237
Ngày sinh: 1987
Chiều cao: 1m64 ; Cân nặng: 45kg
Chỉ số 3 vòng : 82 – 60 - 86
Trình độ: Trường ĐH Ngoại Thương
Địa chỉ: Lào Cai
9. Thí sinh: Lê Thị Thanh Phương – SBD: 238
Ngày sinh: 1989
Chiều cao: 1m59 ; Cân nặng: 46kg
Chỉ số 3 vòng : 83 – 64 -91
Trình độ: Trường Huflit University
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
10. Thí sinh: Nguyễn Thị Minh Châu – SBD: 241
Ngày sinh: 1985
Chiều cao: 1m62 ; Cân nặng: 48kg
Chỉ số 3 vòng : 82 – 60 -87
Trình độ: Trường ĐH Quốc Gia
Địa chỉ: Hà Nội
11.Thí sinh: Nguyễn Vân Hà – SBD: 242
Ngày sinh: 1989
Chiều cao: 1m72 ; Cân nặng: 55kg
Chỉ số 3 vòng : 82- 70 -90
Trình độ: Trường ĐH Mở Hà Nội
Địa chỉ: Hà Nội
Xem Thống Kê Mới Hình ảnh những người đẹp lọt vào vòng chung kết Miss Itgo 2008 (Phần 1) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech