Blog thư giãn - Giải trí

Thay đổi liên kết Bài đăng cũ hơn, bài đăng mới hơn bằng hình ảnh

Change Older Post and Newer Post link[FD's BlOg] - Đối với mỗi template của blogspot, mặc định cuối mỗi trang sẽ có 3 link liên kết là "Bài viết mới hơn", "Trang chủ", "Bài viết cũ hơn". Để làm cho blog trông đẹp hơn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn 1 thủ thuật nhỏ để đổi các liên kết đó thành hình ảnh.

Các bạn coi hình minh họa bên dưới.
Trước khi chỉnh sửa


Sau khi chỉnh sửa :


Thực hiện các bước sau:
1. Đầu tiên bạn phải có hình tượng trưng cho 3 liên kết link đó
Có thể tham khảo 3 hình dưới đây

2. Đăng nhập blog
3. Vào Chỉnh sửa Code HTML
4. Nhấn vào Mở Rộng Tiện Ích
5. Tìm đọan code sau:


<span id='blog-pager-newer-link'>
<a
class='blog-pager-newer-link' expr:href='data:newerPageUrl'
expr:id='data:widget.instanceId + "_blog-pager-newer-link"'
expr:title='data:newerPageTitle'><data:newerPageTitle/></a>
</span>
</b:if>

<b:if cond='data:olderPageUrl'>
<span id='blog-pager-older-link'>
<a
class='blog-pager-older-link' expr:href='data:olderPageUrl'
expr:id='data:widget.instanceId + "_blog-pager-older-link"'
expr:title='data:olderPageTitle'><data:olderPageTitle/></a>
</span>
</b:if>

<b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
<a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:homeMsg/></a>
<b:else/>
<b:if cond='data:newerPageUrl'>
<a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:homeMsg/></a>
</b:if>
</b:if>


6. Thay những đọan code màu đỏ bằng những đọan code sau:


a. đọan code 1 : <data:newerPageTitle/>
thay bằng
<img alt='Next' border='0' src='{link hình 1}' title='Next'/>
b. đọan code 2 : <data:olderPageTitle/>
thay bằng
<img alt='previous' border='0' src='{link hình 2}' title='previous'/>
c. đọan code 3 : <data:homeMsg/>
thay bằng
<img alt='home' border='0' src='{link hình 3}' title='home'/>


7. Save template
8. Xong

Theo FD'Blog
Thay đổi liên kết Bài đăng cũ hơn, bài đăng mới hơn bằng hình ảnh Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech