Blog thư giãn - Giải trí

Tạo Bài Liên Quan Cùng chủ đề

Tiện ích cho phép hiển thị các bài viết liên quan (có cùng nhãn ở cuối mỗi bài viết) ở cuối mỗi bài viết. Thủ thuật có sử dụng CSS để làm cho tiện ích trông bắt mắt hơn.Xem hình minh họa kết quả:


Hình minh họa thủ thuật:


☼ Bây giờ ta bắt đầu thủ thuật:
1. Đăng nhập blog
2. Vào Bố cục (Layout)
3. Vào chỉnh sửa code HTML (Edit code HTML)
4. Nhấn chọn "Mở rộng mẫu tiện ích" (Expand widget template)
5. Chèn đọan code bên dưới ngay trên dòng code </head>
<style>

#related-posts {
float : left;
width : 540px;
margin-top:20px;
margin-left : 5px;
margin-bottom:20px;
font : 11px Verdana;
margin-bottom:10px;
}
#related-posts .widget {
list-style-type : none;
margin : 5px 0 5px 0;
padding : 0;
}
#related-posts .widget h2, #related-posts h2 {
color : #940f04;
font-size : 20px;
font-weight : normal;
margin : 5px 7px 0;
padding : 0 0 5px;
}
#related-posts a {
color : #054474;
font-size : 11px;
text-decoration : none;
}
#related-posts a:hover {
color : #054474;
text-decoration : none;
}
#related-posts ul {
border : medium none;
margin : 10px;
padding : 0;
}
#related-posts ul li {
display : block;
background : url("http://i299.photobucket.com/albums/mm297/zozuglogger/weed-bullet.gif") no-repeat 0 0;
margin : 0;
padding-top : 0;
padding-right : 0;
padding-bottom : 1px;
padding-left : 16px;
margin-bottom : 5px;
line-height : 2em;
border-bottom:1px dotted #cccccc;
}

</style>
<script src='http://fandung.110mb.com/JS-files/fd-Related_posts.js' type='text/javascript'/>
- Nên download file java Related_posts.js về và up lên host của bạn, để tránh hết bandwidth

6. Tiếp tục tìm đến dòng <data:post.body/> và chèn đọan code bên dưới ngay sau nó:

(Lưu ý nhỏ : đối với những blog có hack tiện ích đọc thêm (Read more...) thì việc bạn đặt code bên dưới trước hay sau code của link Readmore đều không quan trọng (do 2 tiện ích này không thể xuất hiện chung trên một trang), quan trọng là các code này phải được đặt sau dòng <data:post.body/>)


<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<div id="related-posts">
<font face='Arial' size='3'><b>Bài viết liên quan : </b></font><font color='#FF0000'><b:loop
values='data:post.labels'
var='label'><data:label.name/><b:if
cond='data:label.isLast !=
&quot;true&quot;'>,</b:if><b:if
cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

<script
expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; +
data:label.name +
&quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&amp;max-results=5&quot;'
type='text/javascript'/></b:if></b:loop>
</font>
<script type='text/javascript'> removeRelatedDuplicates(); printRelatedLabels();
</script>
</div></b:if>

- Bạn có thể sửa các code màu xanh theo ý bạn.
- <font color='#FF0000'> : đây là code mã màu của nhãn (Label)

7. Save template lại là xong.
Theo FD blog
Tạo Bài Liên Quan Cùng chủ đề Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech