Blog thư giãn - Giải trí

Hướng Dẫn Tạo Khung Cho widget

Đôi khi có những Widget nó co chiều cao hoặc chiều dài lớn làm mất đi diện tích cho blog của bạn,Để chèn Widget đó vào blog mà không mất nhiều diện tích bạn có thể cho widget đó vào một khung có kicks thước không đổi và sử dụng thanh kéo để xem nội dung.
Dưới đây là code giúp bạn làm việc đó:


<div style="border: 1px solid rgb(153, 153, 153); overflow: auto; width: 180px; height: 310px;">Code của widget ở đây </div>  

Theo yêu cầu của Hiệp Cò đó,hix
Hướng Dẫn Tạo Khung Cho widget Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech