Blog thư giãn - Giải trí

Hiển thị các comment gần đây

Có một cách hiển thị các comment gần đây mà chỉ cần chép một đoạn code JavaScript này vào mà thôi

<ul><script style="text/javascript">
function showrecentcomments(json) {
for (var i = 0; i < 10; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var ctlink;

if (i == json.feed.entry.length) break;
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
ctlink = entry.link[k].href;
break;
}
}
ctlink = ctlink.replace("#", "#comment-");
var ptlink = ctlink.split("#");
ptlink = ptlink[0];
var txtlink = ptlink.split("/");
txtlink = txtlink[5];
txtlink = txtlink.split(".html");
txtlink = txtlink[0];
var pttitle = txtlink.replace(/-/g," ");
pttitle = pttitle.link(ptlink);
if ("content" in entry) {
var comment = entry.content.$t;}
else
if ("summary" in entry) {
var comment = entry.summary.$t;}
else var comment = "";
var re = /<\S[^>]*>/g;
comment = comment.replace(re, "");

document.write('<li>');
document.write('<a href="' + ctlink + '">' + entry.author[0].name.$t + '</a>');

document.write('<br/>');
if (comment.length < 100) {
document.write(comment);
}
else
{
comment = comment.substring(0, 100);
var quoteEnd = comment.lastIndexOf(" ");
comment = comment.substring(0, quoteEnd);
document.write(comment + '...<a href="' + ctlink + '">(xem thêm...)</a>');
}
}
document.write('</li>');

}
</script>
<script src="http://thantoc.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=showrecentcomments">
</script></ul>trong đó+ i<10 là số comment hiển thị trên blog , ở đây tôi cho hiển thị 10 comment .Nếu muốn hiển thị nhiều hơn thì các bạn cứ chỉnh lại con số mà thôi .

+http://dangkhuong.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=showrecentcomments sửa lại thành tên blog của bạn .

Lưu ý , thủ thuật này chỉ áp dụng được với Google Blogger .

Chúc thành công .
Nguồn ThanToc Blog
Hiển thị các comment gần đây Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech