Blog thư giãn - Giải trí

Đưa trang web của bạn vào trang tìm kiếm MSN

Trước hết bạn truy cập vào trang http://search.msn.com/docs/submit.aspx . Bạn sẽ phải điền các thông tin như hình dưới.
Bạn gõ đúng các ký tự trên hình vào box Characters và nhập liên kết tại box Type the URL of your homepage.

Công việc của bạn chỉ bấy nhiêu. Chúng ta không cần phải làm việc nhiều ở đây
Đưa trang web của bạn vào trang tìm kiếm MSN Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech