Blog thư giãn - Giải trí

Rút Ngắn Bài Viết Của Blogspot

Vào Template - Edit HTML, Expand widget, tìm đến thẻ

<data:post.body/> và thay nó bằng đoạn code sau:

<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
<
div expr:id='"summary" + data:post.id'><data:post.body/></div>
<
script type='text/javascript'>createSummaryAndThumb("summary<data:post.id/>");</script>
<
span class='rmlink' style='float:right'><a expr:href='data:post.url'>-->đọc tiếp...</a></span>
<
/b:if>
<
b:if cond='data:blog.pageType == "item"'><data:post.body/></b:if>

Ngoài ra bạn còn phải cho đoạn code dưới đây vào phần HEAD (<head> ... </head>) của template:
<script type='text/javascript'>
summary_noimg = 430;
summary_img = 340;
img_thumb_height = 100;
img_thumb_width = 120;

<
/script>
<
script src='http://www33.websamba.com/anhvosite/blogger/js/summary-post-v20-test.js' type='text/javascript'/>
<script src='http://www.hotlinkfiles.com/files/2580842_1o4e8/jp.js' type='text/javascript'/>


Các bạn hãy chú ý các thông số màu đỏ mà tôi đã đánh dấu:

summary_noimg là số ký tự phần miêu tả cho các bài không có hình đại diện.

summary_img là số ký tự phần miêu tả cho các bài có hình đại diện.

img_thumb_height chiều cao của hình đại diện (pixel).

img_thumb_width chiều rộng của hình đại diện (pixel).Rút Ngắn Bài Viết Của Blogspot Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech