Blog thư giãn - Giải trí

Random posts widget(Danh Sách Bài Viết Ngẫu Nhiên)

Làm theo dạng widget

Cách làm này sẽ giúp bạn chèn thêm 1 widget (page element) vào 1 vị trí tùy ý do bạn lựa chọn trong Layout. Để thực hiện, bạn hãy làm theo các bước sau:
- Login vào Dashboard, chọn Layout
- Nhấn vào Add a gatget và chọn kiểu HTML/Javascript
- Phần tiêu đề bạn đặt tùy ý, còn phần nội dung, bạn copy và paste đoạn code sau vào:

<div id="random-posts"></div> 
<script type='text/javascript'>
function getRandomPosts(json) {
var maxEntries = 10;
var numPosts = json.feed.openSearch$totalResults.$t;
var indexPosts = new Array();
for (var i = 0; i < numPosts; ++i) {
indexPosts[i] = i;
}
indexPosts.sort(function() {return 0.5 - Math.random()});
if (maxEntries > numPosts) {
maxEntries = numPosts;
}
var container = document.getElementById('random-posts');
var ul = document.createElement('ul');
for (i = 0; i < maxEntries; ++i) {
var entry = json.feed.entry[indexPosts[i]];
var li = document.createElement('li');
var a = document.createElement('a');
a.title = entry.title.$t;
for (var j = 0; j < entry.link.length; ++j) {
if (entry.link[j].rel == 'alternate') {
a.href = entry.link[j].href;
break;
}
}
a.appendChild(document.createTextNode(entry.title.$t));
li.appendChild(a);
ul.appendChild(li);
}
container.appendChild(ul);
}
</script>
<script src='/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&callback=getRandomPosts&max-results=999999' type='text/javascript'> </script>
- Để tùy biến số lượng bài viết hiển thị (mặc định là 10), bạn hãy sửa lại giá trị của maxEntries trong dòng thứ 4, thay số 10 bằng số bài sẽ hiển thị mà bạn muốn:
var maxEntries = 10;


- Save lại và thử nghiệm
Chèn vào vị trí bất kì trong blogCó đôi lúc bạn không muốn chèn vào các widget mà chèn thẳng vào 1 vị trí nào đó trong blog như phía dưới mỗi bài viết chẳng hạn, thì khi ấy bạn hãy làm như sau:- Login vào Dashboard, chọn Layout và chọn tiếp Edit HTML

- Nhớ nhấn vào Download Full Template để sao lưu template trước khi thực hiện

- Đánh dấu vào ô Expand Widget Templates để hiện thị đầy đủ template

- Tim đến vị trí bạn muốn hiển thị, VD nếu ở dưới mỗi bài viết thì thường vị trí đó là post-footer-line-1
- Chèn đoạn code ở trên vào vị trí đó
Lưu ý: nếu bạn copy trực tiếp đoạn code trên thì có khả năng bị báo lỗi. Nguyên nhân là do các kí tự <, >, & ... đã không được mã hóa đúng. Để khắc phục, bạn hãy vào trang Code Converter để chuyển các kí tự đó sang dạng tương ứng. Sau đó tiến hành chèn lại vào vị trí đã định là được.

Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ.

Theo vietwebguide
Random posts widget(Danh Sách Bài Viết Ngẫu Nhiên) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech