Blog thư giãn - Giải trí

Hướng dẫn tạo widget “Recent comment" – Nhận xét mới

Sau mỗi bài viết, khi khách truy cập vào có thể để lại lời nhận xét về bài viết hay những vấn đề thắc mắc đó. Nếu luôn phải tìm những lời nhận xét "Comments" đó thì thật vất vả. Do đó phattrienso đã cố gắng tìm kiếm và phổ biến cho các bạn thủ thuật này.

Trong bài viết trước: "Hướng dẫn thủ thuật tạo Nhận xét mới" có thể là hữu ích tuy nhiên có vể phức tạp và rối rắm.

Trong bài viết này xin hướng dẫn bạn tạo Widget “Nhận xét mới” được tham khảo (thực ra là upload lại) từ http://www.howit.org

Để thực hiện điều này bạn hãy coppy đoạn code dưới và cho vào Widget "HTML/Javascrip" đặt bất cứ đâu trên blog:
< >

<ul> <script style="text/javascript">
function showrecentcomments(json) {
for (var i = 0; i < 10; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var ctlink;
if (i == json.feed.entry.length) break;
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
ctlink = entry.link[k].href;
break;
}
}
ctlink = ctlink.replace("#", "#comment-");
var ptlink = ctlink.split("#");
ptlink = ptlink[0];
var txtlink = ptlink.split("/");
txtlink = txtlink[5];
txtlink = txtlink.split(".html");
txtlink = txtlink[0];
var pttitle = txtlink.replace(/-/g," ");
pttitle = pttitle.link(ptlink);
if ("content" in entry) {
var comment = entry.content.$t;}
else
if ("summary" in entry) {
var comment = entry.summary.$t;}
else var comment = "";
var re = /<\S[^>]*>>/g;
comment = comment.replace(re, "");
document.write('<li>');
document.write('<a href="' + ctlink + '">' + entry.author[0].name.$t + '');
document.write('<br/>');
if (comment.length < comment =" comment.substring(0," quoteend =" comment.lastIndexOf(" comment =" comment.substring(0," target="_blank" href="http://www.blogger.com/%27%20+%20ctlink%20+%20%27">[[Đọc tiếp]]');
}
}
document.write('');
}
</script>
<script src="http://dangkhuong.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=showrecentcomments">
</script></ul>
Trong đó bạn hãy đổi dòng sau đánh dấu màu đỏ thành tên blog của bạn.
Hướng dẫn tạo widget “Recent comment" – Nhận xét mới Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech