Blog thư giãn - Giải trí

Hướng Dẫn tạo Một Box chát trên Blog

Bạn vào trang web http://www.cbox.ws đăng ký một tài khoản
Sau khi bạn đăng ký thành công
bạn vào Home Publish! và coppy đoạn code ở trong ô Step 1: Get your code

Bước 2 Bạn Vào Blog ----Bố cục bạn chon Thêm Tiện ích Tuỳ vị trí bạn muốn đăt Box chat màban chọn
Tại cửa sổ thêm tiện ích bạn chọn
HTML/Javascript Thêm chức năng bên thứ ba hoặc mã khác cho blog của bạn.
bạn nhập tiêu đề la Boxchat (hoăc tán gẫu)
ở ô nội dung bạn dán cái đoạn code vưa copy dc ở http://www.cbox.ws
và bạn Lưu


Hàng Giá Rẻ
Hướng Dẫn tạo Một Box chát trên Blog Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech