Blog thư giãn - Giải trí

Hướng dẫn cài đặt giao diện cho blog (giao diện cực đẹp)

Dưới đây là một số Style cho Blog cực đẹp
Bạn Download Style mà bạn Thích về máy và giải nén ra được file ...xml
Bạn vào Bố Cục--->chỉnh sửa HTML
Tại ô Tải mẫu lên từ một tệp trên ổ cứng của bạn Bạn chọn tới File ......xml mà ban vừa giải nén đựơc
Chúc bạn Thành công
Dưới đây là một số Style mà mình sưu tập được
Hàng Giảm Giá


Exotic Vacation
Download (v1.00) Demo
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, Rating: 5.00)
Loading ... Loading ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Rate it)
Loading ... Loading ...
Dark Marble 80% - Bronze
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, Rating: 4.00)
Loading ... Loading ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, Rating: 4.00)
Loading ... Loading ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, Rating: 4.00)
Loading ... Loading ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Rate it)
Loading ... Loading ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Rate it)
Loading ... Loading ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, Rating: 4.50)
Loading ... Loading ...
Bizmax 100% - Gold
Download (v1.00) Demo
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, Rating: 4.29)
Loading ... Loading ...
Magazeen 90% - Silver
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, Rating: 4.60)
ImpreZZ 80% - Bronze
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, Rating: 4.75)
Loading ... Loading ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, Rating: 4.75)
Loading ... Loading ...
Zinmag Tribune 100% - Gold
Download (v1.01) Demo
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, Rating: 4.30)
Loading ... Loading ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, Rating: 3.83)
Loading ... Loading ...
Watercolor 90% - Silver
Download (v1.0) Demo
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (14 votes, Rating: 4.43)
Loading ... Loading ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, Rating: 2.00)
Loading ... Loading ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, Rating: 2.67)
Loading ... Loading ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, Rating: 4.67)
Loading ... Loading ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, Rating: 4.00)
Loading ... Loading ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, Rating: 4.67)
----------------------------

Hướng dẫn cài đặt giao diện cho blog (giao diện cực đẹp) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech