Blog thư giãn - Giải trí

Chuyển Ngôn Ngữ mặc định là Tiếng Việt cho blogspot.

Chuyển Ngôn Ngữ mặc định là Tiếng Việt cho blogspot.
Hiện nay blogger đã hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt cho blogspot. Đây là một điều đáng mừng cho cư dân Việt Nam, điều đó chứng tỏ blogger cũng rất quan tâm đến cộng đồng blogger ở VN. Khi bạn chuyển ngôn ngữ mặc định sang Tiếng Việt thì có lẽ bạn sẽ khám phá được hết chức năng của nó. (Người Việt sử dụng TV dễ hỉu ^^!!)

Nếu ngôn ngữ mặc định của bạn là Tiếng Anh (English) thì bạn có thể chuyển sang Tiếng Việt với cách làm như sau.

Đăng nhập vào http://www.blogger.com/home

Hiện ra Dashboard (Bảng Điều khiển của blog). Ngay khung ở bên tay phải, phần Language: Nhấp nút xổ xuống chọn VietNamese - Tiếng ViệtHoặc nếu ngay khi đăng kí tài khoản bạn cũng có thể tùy chọn phần này.
Chuyển Ngôn Ngữ mặc định là Tiếng Việt cho blogspot. Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech