Blog thư giãn - Giải trí

Cách ẩn thanh toolbar trên google blogger

Đầu tiên bạn hãy vào phần Chỉnh Sửa HTML và đánh dấu chọn vào Mở rộng tiện ích

Sau đó bấm Ctrl - F và tìm từ Page Structure , copy đoạn code này vào phần Page Structure

#navbar-iframe {
height:0px;
visibility:hidden;
display:none;

Sau đó nhấn vào Xem trước để xem thử kết quả , nếu thấy vừa ý thì Lưu Mẫu
Cách ẩn thanh toolbar trên google blogger Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech