Blog thư giãn - Giải trí

Cach-download-flash-game-bang-firefox-3

Khi duyệt web để dowload hình ảnh trên các trang web thì thật dễ dàng (chỉ cần click chuột phải lên tấm hình rồi chọn Save Picture As (internet explorer) / Save Image As (firefox) để tải file hình về. Đối với file flash thì để tải (download) về thì phức tạp hơn. Dưới đây là cách download các file flash trong firefox 3

Cách 1: For Newbies (người mới bắt đầu)
a. Click Tools - Page Info. (chọn Tools > Page Info)
b. Click the Media Tab on the Page Info Windows (trong trang Page info, click Media )
c. The media tab has a complete list (with preview) of Images, CSS Files and Shockwave Flash files that were downloaded by the Firefox browser while rendering (loading) the page. (trong trang Media sẽ chứa nhiều file khác nhau như hình ảnh, flash...)
d. Scroll down the list and locate the swf file. (bạn tìm trong danh sách trên file có phần đuôi là .swf)
e. Click the "Save As" button. Select some directory on your hard drive and save the file (No need for a third-party plug-in) (click vào Save As để lưu lại file .swf bạn tìm thấy ở trên)

Cách 2: For Geeks and Power Users (chuyên gia)
a. Type about:blank in the Firefox address bar
b. Now click List cache entries or directly type about:cache?device=disk (Disk cache device)
c. Press Ctrl+F and try to location the flash file by typing some part of website URL or the flash file name or just .swf. After some hit and trial, you should be able to locate the swf file URL
d. Click the SWF URL to open the Cache Entry Information page. Right click on the link and choose "Save link as"
Cach-download-flash-game-bang-firefox-3 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech