Blog thư giãn - Giải trí

Cách bỏ hiện từ xác minh trong trong comment của Google Blogger

Đầu tiên vào Bảng điều khiển > Cài đặt > Nhận Xét

Trong phần Hiển thị xác minh từ cho các nhận xét chọn Không

image

Cách bỏ hiện từ xác minh trong trong comment của Google Blogger Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech