Blog thư giãn - Giải trí

Đăng ký website vào site tìm kiếm yahoo

Gần đây lượt truy cập đến từ công cụ tìm kiếm Yahoo! tiếng Việt (vn.search.yahoo.com) ngày một thường xuyên hơn. Với số lượng người dùng các dịch vụ blog, chat và mail của Yahoo! đứng đầu Việt Nam, blog tiếng Việt của bạn không thể bỏ qua "miếng bánh ngon" đem lại lượng truy cập hấp dẫn.

Để dễ dàng tìm thấy các bài viết của mình bạn nên đăng ký địa chỉ blog và địa chỉ feed của blog vào công cụ. Cách thức tương tự như đưa vào công cụ tìm kiếm Yahoo! tiếng Anh trước đây. Khác chăng bạn truy cập bằng một địa chỉ khác và ngôn ngữ đã được Việt hóa.
Truy cập tại đây, một cửa sổ hiện ra và bấm Đăng ký miễn phí trang của bạn, bạn có thể được yêu đăng nhập tài khoản Yahoo! (nếu chưa đăng nhập Yahoo! Mail, 360,...) và khai báo các URL theo yêu cầu.

Với Blogger chúng ta có thể dùng http://yourblog.blogspot.com/rss.xmlhttp://yourblog.blogspot.com/atom.xml để nhập vào URL của feed (Thay yourblog bằng tên blog của bạn).Đầu tiên chúng ta click vào Submit Your Site for Free tại liên kết : http://search.yahoo.com/info/submit.html (xem hình 1). Bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng Yahoo! ID và mật khẩu mà bạn có.Hình 1. Giao diện Yahoo Search - Submit Your Site

Trước hết chúng ta Submit a Website or Webpage (đăng ký một website). Gõ vào đầy đủ như tôi http://chuyendetin.com. Bấm Submit URL để hoàn tất.

Tiếp tục bạn Submit Site Feed (đăng ký một trang feed). Bạn gõ như tôi: http://chuyendetin.com/old/rss/news.php . Trong đó lưu ý thay đổi phần màu đỏ nhé! Bạn click Add Now ở trang kế tiếp. Trang mới xuất, bạn sẽ được thông báo là chưa được cấp quyền (hình 3). Hãy click Authenticate để cấp quyền cho nó. Ở đây chúng ta sẽ thêm một META giống như Google đã yêu cầu trong bài trước (hình 4).
Hình 3. Thông báo chưa được cấp quyền

Bạn tìm bên dưới code, copy nó và paste vào giữa hai tag …. ở cửa sổ Edit HTML (Template ->Edit HTML) sau đó lưu lại.

Bạn quay lại trang Yahoo lúc nãy nhấn nút Ready to Authenticate để kết thúc. Bạn có thể bấm kết thúc trước sau đó làm các thủ tục trên cũng không vấn đề. Vì Yahoo không sử dụng cơ chế kiểm tra tự động.Hình 4. META tag và Ready to Authenticate

Một cách khác.

Đầu tiên bạn click vào http://siteexplorer.search.yahoo.com/Hình 5. Giao diện Yahoo! Search Site Explorer

Bên phải khung màu vàng bạn gõ địa chỉ blog của bạn rồi nhấn Add My Site. Bạn được yêu cầu đăng nhập với tên và tài khoản bạn dùng tại Yahoo. Bạn sẽ đến được trang quản lý và đăng ký cũng như add META hay RSS như bước trên vừa làm.Bạn đợi 48 giờ sau sẽ thấy liên kết blog của bạn trong bộ máy tìm kiếm của Yahoo. Bài sau tôi sẽ giới thiệu bạn cách add vào công cụ tìm kiếm MSN (Microsoft Network)
Đăng ký website vào site tìm kiếm yahoo Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Dailytech